Creative offices

A creative and open work environment is for many a prerequisite to deliver innovative ideas and products

Creative offices

Swedish cultural and creative entrepreneurs combine creativity with commercially viable products that appeal to global consumer demand. This image is from the office space of Mojang, the indie game developer in Stockholm responsible for games such as Minecraft and Scrolls. Computer game export is no longer simply a business for the future, but has real importance for the Swedish economy.

Vasagatan

Creative offices

OFFICE

null

Vasagatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Menu