A business culture with room for 'fika'

A Swedish workplace is usually informal. It is common for dress to be casual, work hours flexible and discussions open, and people usually call the boss by her or his first name

A business culture with room for 'fika'

And of course, there is plenty of time set aside for a ‘fika’ (a Swedish coffee break). It can be hard to tell the difference between a ‘fika’ pause and a meeting.

Vasagatan

A business culture with room for 'fika'

STORE

null

Vasagatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
L. van der Meijs/imagebank.sweden.se

Menu