Public transportation

Cities in Sweden try to make their public transport available and accessible

Public transportation

Stockholm has the country’s only underground rapid transportation system, but other cities offer trams, buses and trains.
Many of the rapid transport stations in Stockholm are decorated by artists and the system has been called the longest art gallery in the world.

Vasagatan

Public transportation

STORE

null

Vasagatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu